سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد جاویدراد – دانشیار مهندسی هوافضا مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم و فنون هوای
علیرضا پورموید – دانشآموخته کارشناسی ارشد – نویسنده مخاطب
یداله احمدی زاده –

چکیده:

در این مقاله، شیوه جدیدی برای مهندسی معکوس قطعات مکانیکی ارائه شده که در آن بطور مستقیم از دادههای ابر نقاط استفاده شده است. شیوه گسترش داده شده برای محاسبه منحنیهای کانتور شامل: برش نقاط داده- ها، کاهش دادههای نقاط و برازش منحنی بی – اسپلاین میباشد. این الگوریتم برای تولید مدل سه بعدی مجرای عبور گاز در موتور یک هواپیما استفاده شده است. نتایج مقایسه ابعادی بین ابر نقاط حاصل از اسکن نمونه و مدل لایهای نشان دهنده دقت قابل قبولی است. لذا با توجه به سادگی و دقت الگوریتم ارائه شده میتوان از آن به طور موثر در ساخت مدل قطعات هواپیماها و سایر سامانههای هوایی استفاده کرد