سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
جواد محمدی – دانشگاه پیام نورمحمود آباد
مرتضی خلیل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی تبریز ایران
مسلم حسین زاده –

چکیده:

استفاده از تکنیکها و ابزارهای مهندسی مدیریت مهندسی اقتصاد مهندسی و …. درسازمان های امروزی امری ضروری میب اشد درتمامی این موارد توجه به منابع اطلاعات و تلفیق آنها جهت نیل سازمان به اهداف و حضور دربازارهای رقابتی لازم می باشد امروزهانطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و لازمه این کار دگرگون سازی کسب و کار جهت انطباق با تغییرات محیطی است یکی از شناخته شده ترین راهبردهای دگرگون سازی کسب وکار مهندسی مجدد می باشد مهندسی مجدد با هدف شناسایی بهترین روش انجام یک مجموعه فعالیت های خاص فرایندهای سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرارمیدهد یکی اززمینه سازان بالقوه فرایند مهندسی مجدد کسب وکار فناوری اطلاعات است اگرچه فناوری اطلاعات امکان دستیابی به پیشرفت هایی را درزمینه فرایند مهندسی مجدد فراهم می سازد اما به تنهایی کافی نیست فناوری اطلاعات یک نقش مهم بعنوان یک محرک یا محدود کننده اجرای مهندسی ایفا می کندفناوری اطلاعات با سوق دادن سازمان به سوی مهندسی مجدد بعنوان یک محرک ایفای نقش می نماید.