سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده ایران مهر – هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدباقر شریف نیا – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

امروزه سازمانها با خدمات محصولات و فرآیندهای جدید روبرو هستند نوآوری جایگزین بهره وری شده است و همه ی شیوه های موجود در معرض تغییر قرار دارند یکی از نوآوری های مدیریتی مهندسی مجدد فرآیندها می باشد مهندسی مجدد برطراحی مجدد فرایندهای کاری جهت دستیابی به ارزش افزوده ی بیشتر کاهش هزینه ها و مزیت رقابتی تمرکز می کند سازمان ها به دلیل سه انقلاب دیجیتال، اینترنت، و کارآفرینی بیش از پیش درمعرض تحول قرار دارند و با توجه به ظهور فناوریهای جدید تولید جهشی دانش افزایش هزینه رقابت جهانی و انتظارات جدید مشتریان لازم است که مهندسی مجدد فرآیندها هرچه زودتر درسازمان ها آغاز شود درمتدولوژی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان صورت مساله عبارت است از ایجاد تغییرات سریع که مهمترین ابزار این تغییرات فناوری اطلاعات است گاهی اوقات خود این تغییرات برای ایجاد سازگاری با محیطی است که ابزارها و سیستمهای مبتنی برفناوری اطلاعات پدید می آورند و گاهی نیز از فناوری اطلاعات برای پیاده س ازی تغییر درفرآیندهای استفاده می شود این مقاله اهمیت و توانمندی های فناوری اطلاعات در مهندسی مجدید فرایندهای سازمان شرح خواهد داد.