سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حجت نبوتی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- ساوه ایران

چکیده:

به دلیل مشکلات و معضلات عمده ای که در صنایع ما وجود دارد ضرورت بکارگیری هر چه بیشتر رویکردهای رایج مدیریتی احساس می شود لذا پس از انتخاب حوزه موضوع تحقیق که مهندسی مجدد فرآیندها می باشد به منظور تجدید مساله در یک حوزه قابل بررسی موضوع تحقیق را با سه ملاک انتخاب گردید: ۱- کدام یک از فرآیندها گرفتار آشفتگی وسیع می باشد. ۲- کدام یک از فرآیندها بزرگترین تاثیر را بر روی مشتریان دارد. ۳- کدام یک از فرآیندهای شرکت مستعدترین فرآیند برای انجام موفقیت آمیز مهندسی مجدد است. بکارگیری مهندسی مجدد بر روی یکی از فرآیندهای شرکت یعنی فرآیند اجرای سفارش و تنها بر روی معیارهای عملکردی چون زمان تحویل، زمان ساخت، زمان حمل و نقل و سطوح موجودی انجام گردید و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت زیر اثبات گردید: مهندسی مجدد فرآیند اجرای سفارش موجب کاهش زمان تحویل، کاهش زمان ساخت، سطح موجودی انبارها و موجب کاهش زمان حمل و نقل می گردد.