سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا بروجردی – مهندس حمل و نقل ریلی
شبنم شریفیان – مهندس حمل و نقل ریلی
مسعود یقینی – دکترای حمل و نقل ریلی- عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی راه آهن

چکیده:

عقیده اصلی مهندسی مجدد فرآیندها (BPR) این است که سازماندهی فعالیتهای کاری حول فرآیندها، و نه وظایف، می تواند باعث افزایش قابل توجهی در کارایی سازمان گردد و مزایای رقابتی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این، در قلب مهندسی مجدد فرآیندها این عقیده وجود دارد که استفاده خلاقانه از IT وسیله ای برای ایجاد این تغییرات فراهم می سازد.
مقالۀ حاضر مربوط به پروژه ای است که به منظور انجام مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه کارکردی سیروحرکت راه آهن ج.ا.ایران، انجام گرفته است. در این پروژه پس از طی مراحل مطالعاتی و تحلیلی، فرآیند توزیع لکوموتیو به عنوان فرآیند مناسب جهت مهندسی مجدد فرآیندها انتخاب گردید. وضع موجود این فرآیند مستند سازی و مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحلۀ طراحی، ایده هایی در این راستا تولید و تحلیل شد، و در نهایت طرح جدیدی برای فرآیند ارائه گردید.