سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مصطفی کاظمی – دانشگاه فردوسی مشهد_شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران_شرکت ملی پخش ف
سوزانه صحتی – دانشگاه فردوسی مشهد_شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران_شرکت ملی پخش ف
بهروز جودوی – دانشگاه فردوسی مشهد_شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران_شرکت ملی پخش ف

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است با دیدگاهی جدید به سیاحتی آزاد درفرایندهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پرداخته شود و خارج از چارچوبهای جاری شرکت به فرایند اصلی آن درجهت تحقق بهتر رسالت و چشم انداز شرکت بپردازد لذا با دیدگاهی کلان به فرایند اصلی شرکت یعنی تامین ذخیره و توزیع فراورده ها نگریسته می شود هدف این نوشتار طرح موضوعات جدید و بیان مسائل نو در قالب مهندسی مجدد فرایندهاست براین اساس پس از بیان تعاریف و مفاهیم مهندسی مجدد فرایند اصلی شرکت تشریح شده و سپس به مسائل مربوط به مهندسی مجدد شرکت پرداخته و به سه سوال اساسی آن پاسخ گفته می شود. دراین قالب به بیان نگرشی جدید از شرکت پرداخته می شود که می تواند با استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی و نظام های نوین مدیریتی زمینه را جهت ورود بخش خصوصی و تسهیل نظارتهای دولتی فراهم کند امید است ایننوشتار جرقه کوچکی باشد درجهت شکستن قالبهای ذهنی و روزنه ای باشد جهت جاری شدن بینشهای جدید درذهن.