سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وحید شفیعی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
سیدحیدر حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
زهره روستایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

چکیده:

یکی از برجستهترین و جامعترین رویکردها و روششناسیهای علم خلاقیت شناسی، دانش خلاقیت شناسی TRIZ یا نظریهی حل مسئلهى ابداعى است که به عنوان یک رویکرد عمیق و بنیادى خلاقیتشناسی و اختراعشناسی و نیز دانش و فناوری مهندسی خلاقیت و نوآوری میباشد. این دانش حاصل تلاش ها و فعالیتهای علمی بسیار ارزشمند دانشمند خلاقیتشناس بزرگ، گنریچ آلتشولر است. از دیدگاه علم یکی از کاملترین و پویاترین شاخه های TRIZ خلاقیتشناسی آن میباشد. شاید مهمترین ومشکلترین فرآیند در هر سازمان ایجاد تحول و تغییر در سازمان باشد، چرا که در محیط متغیر امروزی سازمانها بایستی با توجه به تغییرات محیط متحول شده و از خود واکنش نشان دهند. درغیر این صورت در ورطه نابودی قرارمیگیرند. تریز میتواند با استفاده از مجموعه ابزارها، روش حل مساله، اصول و فلسفه خود نقش زیادی در تغییر و تحول سازمان ها داشته باشد. یکی از این روش ها که از واقعیت های موجود استفاده میکند و باعث کشفیات جدید میشود، نظریه حل خلاقانه مساله TRIZ نام دارد. این نظریه با ارائه راه حلهای دستهبندی شده که از کشفیات گذشته بهدست آمده است، ذهن نوآوران را سمت و سویی خاص بخشیده و آشفتگیهای ذهنی و روانی را به طوفانی از ایدههای جدید تبدیل می کند.