سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرتضی کولیوند –
اسماعیل قدیری –

چکیده:

در این مقاله سعی شده است با طبقه بندی عوامل موثر بر سوانح ریلی از منظرهای گوناگون انسانی ، مدیریتی و فنی که به هریک از ابعاد مختلفی نگریسته شده است و مقایسه ای بین علت حوادث در ایران با دیگر کشورها به عارضه یابی حوادث پرداخته و در پایان با اراو راهکارهایی در صورت امکان قدمی هر چند کوچک در کاهش حوادث ایفا کرده باشیم و همچنیم با توجه به اهمیت هر یک از ۳ دسته علل در بحث روابط انسانی با توجه به پیچیدگی آن از بعضی منابع جامعه شناسی و دیگر مطالعات صورت گرفته در سالهای گذشته و در بحث فنی از تجارب لکوموتیورانان با سابقه م به صورت مصاحبه انجام شده است استفاده کرده ایم.