سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن حیدریان – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
مصطفی نوری چینی بلاغ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد زنجان

چکیده:

در شبکه هایMANET توپولوژی شبکه پویا است زیرا گره های شبکه می توانند حرکت کنند. در صورت حرکت کردن یک گره، ممکن است دیتای عبوری از شبکه کاهش یابد. دلیل این امر آن است که پهنای باند و تاخیر انتقال بستهها بر اثر حرکت کردن گرهها تغییرمیکند. درنتیجه، بیشینه نگه داشتن دیتای عبوری از شبکه در صورت حرکت کردن یک گره یکی از مسائل مهم مهندسی ترافیک در شبکه های MANET است. در این مقاله ما با استفاده از روش برنامه ریزی خطی پارامتریparametric linear programming یک روش جدید برای حل این مشکل ارائه می کنیم. این روش مشخص می کند در یک انتقال تکپراکن در صورتیکه یک گره میانی با سرعت ثابت شروع به حرکت کند، دیتای عبوری از شبکه در چه محدوده زمانی، به صورت بهینه، پایدار باقی خواهد ماند. در نتیجه پس از مدت زمان مذکور، دیتای عبوری از شبکه و مسیر حرکت دیگر بهینه نخواهد بود. در این تحقیق فرض میشود سرعت حرکت گرهها ثابت است و بررسی سرعت متغیر گرهها، به حقیق بعدی واگذار میشود