سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین رفاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
مریم تقوایی یزدی –

چکیده:

آمار منتشر شده نشان میدهد مصرف انرژی دربخش ساختمان حدود ۳۷ درصد کل انرژی مصرفی کشور بوده که با رشد متوسط حدود ۷ درصد درحا لافزایش می باشد مصرف انرژی درساختمان های ایران ۲/۶برابر کشورهای پیشرفته و معادل ۳۱۰ کیلووات ساعت برمترمبع درسال براورد شده است وایندرحالی است که درکشورهای پیشرفته این مقدار برابر ۱۲۰ کیلووات ساعت برمتر مربع می باشد باتوجه به مشکلات موجود سازمان های مختلف درپی راهکارهای مناسب برای بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت سمت تقاضاباشند هدف دراین مقاله بکارگیری مهندسی ارزش درفعالیت های منجر به ایجاد کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی آن دردانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول می باشد. دراین راستا اجرای فاز اول پروژه یعنی شناخت تحلیل طراحی مورد بررسی قرارمیگیرد.