سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – عضو هیئت علمی مدیریت دولتی
محسن گرجی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مهندسی ارزش روشی بسیار کارامد درکاهش هزینه های پروژه ها و تولیدات است دراین روش نهتنها از کیفیت پروژه و یا تولید موردنظر کاسته نمی شود بلکه دراکثر موارد کیفیت نیز بهبود می یابد این روش دامنه کاربرد بسیاربالایی دارد ودرهرپروژه ای که منجر به تولید محصول یا خدمتی شود می توان از آن استفاده کرد و مختص به پروژه ها و تولیدات خاصی نیست با اندکی مطالعه درزمینه بهره وری و مهندسی ارزش خواهیمفهمید که اهداف این روش با اهداف علم بهرهوری دریک خط و راستا قرار میگیرند پس از مهندسی ارزش می توان به عنوان راهکاری بی بدیل و توانمند در افزایش بهره وری پروژه ها و تولیدات خصوصا درعرصه های کلان ملی استفاده کرد درپروژه ها معمولا یک تیم چند تخصصی وظیفه اجرای این روش را برعهده دارند این تیم درفرایندی چند مرحله ایمهندسی ارزش را پیاده سازی م یکنند دراین مقاله درابتدا تاریخچه ای از مهندسی ارزش اورده شده است درادامه با تعاریف و مفاهیم مرتبط بان آن آشنا می شویم ودرپایان به ارایه یک روش مرحله به مرحله برای اجرای برنامه کاری مهندسی ارزش درجهت افزایش بهره وری درپروژه ها و تولیدات ملی می پردازیم.