سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عصمت زارع رئیس آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامعلی رئیسی اردلی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستمها دانشگاه صنعتی اصفهان
مهسا خاکسفیدی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ابوطالب زارع – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

هرساله، قسمت عمدهای از بودجه کل کشور به اجرای طرحهای عمرانی اختصاص مییابد. یکی از علل تأخیر اجرای طرح های عمرانی، عدم مدیریت صحیح هزینه ها و پیچیدگی فرآیند ساخت میباشد. در حالحاضر تصمیم گیرندگان میتوانند با استفاده از تکنیک های مهندسی ارزش به- قسمتی از چالشها و پیچیدگی های طرح، سامان بخشند. در حقیقت مهندسی ارزش یک روش اجرایی و مدیریتی برای افزایش ارزش در پروژه ها است و هدف آن، از میان برداشتن یا اصلاح عواملی است که باعث تحمیل هزینه های غیرضروری به اجرای پروژه میشود، بدون آنکه آسیبی به کارکردهای اساسی سیستم وارد کند. در این مقاله به اهمیت مهندسی ارزش در پروژه های ساخت و نقش آن در کاهش هزینه های ساخت اشاره میشود. یکی از روشهای مؤثر در بکارگیری مهندسی ارزش در پروژه های ساخت، مدل ELECTRE III میباشد که در مقاله معرفی می- گردد. هدف مدل پیشنهادی، افزایش کارایی فرآیند تصمیم گیری بروی گزینه ها است و از آن میتوان جهت ارائه ی راهکارهای مناسب جهت مدیریت هزینه های ساخت استفاده نمود