سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی کریم خانی – مجری طرح های مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای تهران

چکیده:

دراین مطالعات با بکارگیری نگرشی خلاقانه و ارایه ایده های جدید به ایجاد هم افزایی تعامل وهماهنگی دردستیابی به اهداف مورد نظر دردو طرح مهندسی رودخانه کرج و تغذیه مصنوعی دشت شهریار پرداخته شد بدین منظور پس از ارایه طرح اولیه تغذیه مصنوعی طی جلسات کارشناسی با حضور مجریان کارشناسان فنی و مشاورین دو طرح مذکور طرح تغذیه مصنوعی از دیدگاه منابع آب مهندسی رودخانه اقتصادطرح حفاظت از رودخانه بهره برداری از پتانسیل مصالح رودخانه ای مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت تا امکان دستیابی توامان به اهداف طرح مهندسی رودخانه نیز فراهم آید این بازنگری منجر به ایجاد تغییراتی دراجزای طرح اولیه نظیر افزایش طول خاکریز عرضی حوضچه های تغذیه تا انتهای سیلابدشت تسطیح و لایروبی بستر و شیب زنی کناره رودخانه گردید که افزایش حجم عملیات خاکبرداری و برداشت مصالح رودخانه ای را دربرداشت شرایط جدید موجب افزایش چشمگیر سطح بهره وری ناشی از اجرای طرح های مذکور گردید علاوه براین بدلیل افزایش حجم برداشت مصالح رودخانه ای طی واگذاری انجام کار به پیمانکار برداشت از این مصالح بعنوان بخشی از هزینه های اجرای طرح مدنظر قرارخواهد گرفت