سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خسرو حمزه پور – رئیس گروه سدسازی شرکت آب منطقه ای اردبیل
مهران جوان اجدادی – کارشناس دفتر فنی شرکت آب منطقه ای اردبیل
پریسا سرتاجی – کارشناس دفتر فنی شرکت اب منطقه ای اردبیل

چکیده:

مهندسی ارزش یک روش اثبات شده و یک فرایند تصمیم سازی موثر و نتیجه بخش در ارتقای بهره وری طرحها می باشد مهندسین ارزش براین اعتقاد راسخ هستند که پتانسیل حذف هزینه های غیرضروری در هر طرح و پروژه امکان پذیر است این اعتقاد موجب می شود تا موفقیت مطالعات مهندسی ارزش تضمین گردد استفاده از هم افزایی خلاقیت و توانایی کارشناسان و متخصصان مرتبط با یک پروژه یکی از ویژگیهای مهم روش مهندسی ارزش و استفاده از این ویژگی مستلزم توجه به تمام عواملی است که در چرخه عمر پروژه با آن ارتباط دارند براین اساس به منظور استفاده از توانایی ها و دانش کارشناسان متخصصن و مجریان طرح ها در پروژه های عمرانی دستورالعملی که سازوکار تبدیل پیشنهادهای پیمانکاران به طرحهای قابل اجرا را روشن نماید با عنوان دستورالعمل تهیه ارائه و بررسی پیشنهادهای تغییر با نگاه مهندسی ارزش توسط معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین گردیده است.