اولین بار Selye در سال ١٩۵۶ بر روی مشکل استرس تحقیق کرد (١). یکی از نگرانیهای جامعه ، بویژه در کادر پزشکی که دانشجویان دندانپزشکی زیرمجموعه ای از این گروه می باشند، وجود استرس است . تحقیقات انجام شده  در کشورهای مختلف و نتایج آنها نشان می دهد که دانشکده دندانپزشکی برای دانشجویان این رشته ، محیط پر استرسی تلقی می شود و دانشجویان دندانپزشکی ، نسبت به مردم عادی استرس بیشتری را تجربه می کنند (٢). عوامل مختلفی در بروز این استرس ها مطرح شده اند که در بین دانشجویان کشورهای مختلف ترتیب استرس زایی آنها متفاوت بوده است  (٣).

مسؤولیت معالجه بیماران ، مشکلات فراگیری مهارتهای عملی ، ترس از مردود شدن ، حجم سنگین درسها و پیچیدگی مطالب از جمله عوامل استرس زای دانشجویان رشته دندانپزشکی معرفی شده اند. تداوم استرس باعث ناراحتیهای جسمی و روانی متعدد و اثر بر سلامت فرد خواهد بود و می تواند عوامل روانی نظیر احساس عدم کارآیی ، تشویش ، کینه ، بی حوصلگی و… و عوارض متعدد دیگر مانند اختلالات گوارشی ، پرخوری ، بی اشتهایی ، تند شدن ضربان قلب ، بی خوابی ، سردرد و … را در بر داشته باشد. بی حوصلگی ناشی از استرس ، حتی ممکن است به بی علاقگی نسبت به رشته تحصیلی نیز منجر شود  .(۲-۴)

تشخیص زودرس منابع استرس زا و سعی در تعدیل آنها می تواند در سلامت روانی دانشجویان و در نتیجه جامعه نقش بسزایی داشته باشد و منجر به رضایت تحصیلی و شغلی و در نهایت  بالا رفتن اعتماد به نفس و احساس رضایت در دانشجویان  گردد. با توجه به احتمال متفاوت بودن منابع استرس زا و میزان سلامت روانی دانشجویان دندانپزشکی در ایران ، بخصوص در دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به شرایط ویژه آن نسبت به دانشگاههای سراسری ، لزوم این تحقیق احساس شد. در این تحقیق به بررسی وضعیت سلامت روانی و منابع استرس زای دانشجویی در بین دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کلینیکی واحد تهران در طی دو مقطع زمانی سالهای تحصیلی ٨٣-٨٢ و ٨٩-٨٨ پرداخته شد.