مقاله مهرهای سبک آشوری راه ابریشم و ارتباط آن با روابط ایران و بین النهرین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در پیام باستان شناس از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مهرهای سبک آشوری راه ابریشم و ارتباط آن با روابط ایران و بین النهرین
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهر
مقاله فلات مرکزی ایران
مقاله گاهنگاری
مقاله جغرافیای تاریخی
مقاله عصر آهن ۳

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدموچشی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله در ابتدا چند مهر از قزوین، یک مهر از کرمانشاه و یکی دیگر از زنجان توصیف و با مهرهای مشابه مقایسه شده است. سپس به ارتباط احتمالی آن با مسائل تاریخی عصر آهن ۳ در فلات ایران و همچنین مساله تجارت و جغرافیای تاریخی بررسی شده است. عناصر ترکیبی هنرهای محلی، لرستان و نشانه هایی از سبک مهر سازی ایلام و نیز تفاوتهای جزئی با هنر آشور حاکی از بومی بودن مهرهای مذکور هستند که در نتیجه ارتباط سیاسی-نظامی و تجاری گسترده فلات ایران با بین النهرین ویژگی های آشوری (آشور نو) نفوذ زیادی در سبک این مهرها داشته است.