سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی کاظم زاده – محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ ودین ، رسانه

چکیده:

ازمنظر قرآن کریم، ا نسان به زمین نیامده که در زمین بماند؛ بلکه آمده تا مسیر حرکت به سوی خدا را طی کند و به مقام شایسته خویشکه همان مقام خلیفه اللّهی است برسد؛ یعنی مظهر صفات خدا گردد. بی گمان شادا بی، نشاط و پو یایی انسان در طول زندگی فردی و اجتماعی، مرهون نعمت ام یدواری اش به آینده است . و آنگاه که دورنما ی آینده از زلال در یافت های وح یانی و سخنان معصومان نشأت گرفته باشد، همواره انسان در مس یر تکامل و تعامل معقول قدم خواهد گذاشت و از هم ین رو ی اقتداری مؤمنانه را در دوران انتظار تجربه خواهد کرد . تجربه ای که برا ی او امنیت در سایه صلح جهانی و توسعه درسایه عدالت خواهی و در یک کلمه اقتدار در سایه ایمان را به دنبال خواهد داشت. انتظار فرج را انتظار قدرت اسلام می داند . چنین انتظاری است که بالاترین عبادت ها است . چرا که به انسان حرارت و شوق، تحرک و جوشش، مسوولیت و تعهد، عشق و امید و عزت و سرافرازی می دهد. انتظار در درجه نخست ویژه حیات و زندگى است . ماهیت زندگى انسان با انتظار و امید به آینده عجین شده است به گونه اى که بدون انتظار ، زندگى مفهومى ندارد و شور و نشاط لازم براى تداوم آن در کار نیست . حیات حاضر و کنونى ظرف پویایى ، تلاش و حرکت به سوى فردا و فرداهاست ، و این چنین پویایى و حرکتى بدون عنصر (( انتظار )) ممکن نیست ؛ زیرا احتمال معقول بقا و پایدارى و امید به تداوم حیات است که به زندگى کنونى معنا و مفهوم مى بخشد ، و پویایى و نیروى لازم براى ادامه آن را تا مین مى کند. از این رو است که ماهیت زندگى با انتظار پیوستگى ناگسستنى دارد. هر انسان زنده اى که در انتظارهاى خویش ، به تداوم حیات مى اندیشد و بقاى خویش را انتظار دارد ، تمام حرکت و سکون خود را در راستاى این انتظار و در جهت متناسب با تداوم حیات قرار مى دهد .و لذا در روایات اسلا مى مى بینیم که انتظار فرج از افضل اعمال امت پیامبر شمرده شده است. مسأله صبر و انتظار براى ظهور و انقلاب جهانى حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشر یف از جمله مسائلى است که دشمنان و مخالفان آن، گاه در صدد تحریف آن برمى آیند و آن را به عکسِ مفهوم حقیقى نشان مى دهند. انسان امروز ب یش از آن که نیازمند تسخیر عالم هستی باشد، نیازمند داشتن ا یده ای سترگ برا ی آینده ای روشن و الهی است . ایده ای که توان مبارزه با دشمنان دورن و بیرون را به انسان بدهد. دراین مقاله ضمن بررسی مفهوم انتظار، ضرورت انتظار ، علامت ظهور قائم (عج) و مفهوم انتظار از منظر مقام معظم رهبری، آیه الله خامنه ای به ارایه سند آیات وحدیث درمورد مهدویت و انتظارفرج درسیره قرآن وائمه اطهار(ع) پرداخته شده است.