مقاله مهار یادگیری وابسته به وضعیت القا شده با اسکوپولامین توسط بلوک گیرنده های بتا-۱- آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مهار یادگیری وابسته به وضعیت القا شده با اسکوپولامین توسط بلوک گیرنده های بتا-۱- آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی در موش صحرایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوپولامین
مقاله اتنولول
مقاله هیپوکامپ پشتی
مقاله حافظه اجتنابی مهاری
مقاله یادگیری وابسته به وضعیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: نواییان مجید
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیستم های آدرنرژیک و کولینرژیک مغز نقش مهمی در حافظه و یادگیری دارند. مطالعات قبلی نشان می دهند که اسکوپولامین باعث تخریب حافظه اجتنابی مهاری و القاء یادگیری وابسته به وضعیت می شود. در این مطالعه اثر ات آنتاگونیست گیرنده بتا-۱-آدرنرژیک بر روی یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه تجربی از ۱۵۵ سر موش صحرایی نر استفاده شد. نمونه ها پس از بیهوشی در دستگاه استریوتاکسی قرار گرفتند و کانول گذاری دوطرفه در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی انجام شد. بعد از طی دوره بهبودی هفت روزه، آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی غیر فعال آغاز شد. در این مطالعه اسکوپولامین به عنوان آنتاگونیست گیرنده موسکارینی و اتنولول به عنوان آنتاگونیست گیرنده بتا-۱-آدرنرژیک استفاده شده است. تزریق پیش از آموزش یا قبل از آزمون اسکوپولامین (۱٫۵ و ۳ میکروگرم بر موش) به ناحیه CA1 باعث تخریب حافظه اجتنابی مهاری می شود. فراموشی القاء شده با تزریق قبل از آموزش اسکوپولامین با تزریق همان مقدار اسکوپولامین قبل از آزمون اصلاح می گردد، که به این حالت یادگیری وابسته به وضعیت گفته می شود. تزریق قبل از آزمون اتنولول (۰٫۰۹ میکروگرم بر موش) نیز باعث تخریب حافظه اجتنابی مهاری می گردد. بعلاوه تزریق قبل از آزمون اتنولول (۰٫۰۹ میکروگرم بر موش) دو دقیقه قبل از اسکوپولامین روز آزمون، یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین را مهار می نماید. بطور کلی می توان گفت که گیرنده های بتا- ۱ -آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی نقش مهمی در یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین بازی می کنند.