مقاله مهار مرگ بچه موش ناشی از تاثیر باکتری اشریشیا کلی K99 توسط باکتری های کلی سینوژنیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در دنیای میکروب ها از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مهار مرگ بچه موش ناشی از تاثیر باکتری اشریشیا کلی K99 توسط باکتری های کلی سینوژنیک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیا کلی K99
مقاله کلی سین
مقاله باکتری کلی سینوژنیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تهمتن یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: معظمیان الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باکتری اشریشیا کلی سویه K99 مهم ترین عامل ایجاد کننده اسهال در گوساله ها می باشد. کلی سین یکی از انواع باکتریوسین ها می باشد که به وسیله سویه های مختلف اشریشیا تولید شده و خاصیت کشندگی بر روی باکتری های همان نوع یا باکتری های مشابه دارد. این مطالعه با هدف بررسی باکتری های کلی سینوژنیک به عنوان روشی در درمان عفونت اشریشیا کلی سویه K99 انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی ۱۹۲ بچه موش BALB/c، در ۲ گروه تست وکنترل انجام شد. موش های گروه ۱ کنترل تنها سوسپانسیون باکتری کلی سینوژنیک و به موش های گروه ۲ کنترل تنها سوسپانسیون باکتری اشریشیا کلی K99 خورانده شد. به موش های گروه تست نیز پس از خوراندن سوسپانسیون باکتری کلی سینوژنیک، در فواصل زمانی مختلف سوسپانسیون باکتری اشریشیا کلی K99 داده شد. در نهایت میزان مرگ و میر بچه موش ها در گروه های کنترل و تست مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد که تمامی بچه موش ها در گروه ۱ کنترل زنده ماندند. اما در %۸۳ (۴۰ مورد) از بچه موش های گروه ۲ کنترل، به دلیل حضور سم ناشی از باکتری اشریشیا کلی K99، مرگ و میر مشاهده گردید. از طرفی میزان مرگ و میر در بچه موش های موجود در گروه های تست نیز به طور چشمگیری کاهش یافته بود. همچنین مشخص گردید که خاصیت مهار کنندگی باکتری های کلی سینوژنیک به غلظت باکتری و زمان تلقیح بستگی دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نقش مهم باکتری های کلی سینوژنیک در مهار باکتری اشریشیا کلی K99، کلی سین ها می توانند به عنوان گزینه ای مناسب در درمان بیماری های عفونی ناشی از این سویه باکتریایی مورد توجه قرار گیرند. از طرفی کلی سین ها می توانند در آینده نزدیک به عنوان یک پروبیوتیک، جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک های متداول باشند.