مقاله مهار بیان آکواپورین ۵ توسط کورکومین: چشم اندازی جدید در مهار سرطان زایی روده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: مهار بیان آکواپورین ۵ توسط کورکومین: چشم اندازی جدید در مهار سرطان زایی روده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کورکومین
مقاله سرطان روده
مقاله آکواپورین ۵
مقاله رده سلولی hct116

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبیونی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری طولابی لادن
جناب آقای / سرکار خانم: زندی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آذری سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف:کورکومین دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی است. القای بیان AQP5، عضوی از خانواده آکواپورین ها، از پروتئین های کانال آبی غشایی، در مراحل اولیه سرطان روده این حدس را بر می انگیزد که AQP5 یک نیروی به پیش برنده در آغاز سرطانزایی روده است. فرض بر آن بود که کورکومین می تواند سطوح پروتئین آکواپورین ۵ را در سلولهای سرطانی روده hct116 کاهش دهد.
مواد و روش ها: سلول های سرطانی روده hct116 در محیط کشت DMEM کشت داده شده و به سه گروه کنترل، شم و تیمار تقسیم شدند. گروه کنترل تنها در معرض محیط کشت بوده و گروه شم، اتانول را به عنوان حلال کورکومین دریافت کرد. گروه تیمار تحت غلظت های متفاوت کورکومین (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۸۰ و ۱۶۰ میکرو مولار) به مدت ۲۴ و ۴۸ ساعت قرار گرفتند. درصد بقای سلول ها توسط آزمون MTT سنجیده شد. سپس سلول ها با غلظت ۵۰ میکرو مولار IC50)) کورکومین تیمار شده و آزمون ایمونوسیتوشیمی به منظور بررسی اثر کورکومین بر بیان آکواپورین  5((AQP5 انجام گردید.
نتایج: نتایج سنجش MTT بیانگر آن بود که کورکومین در الگوی وابسته به زمان و دوز، بقا و تکثیر سلول های سرطانی روده hct116 را کاهش می دهد. نتایج حاصل از آزمون ایمونوسیتوشیمی نشان داد که میزان پروتئین AQP5 در سلول های تیمار شده توسط کورکومین کاهش یافت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کورکومین قادر است بیانAQP5  را در سلول های سرطانی روده hct116 مهار نماید. مهار AQP5 ممکن است یک راه درمانی جدید در پیش گیری و درمان سرطان روده باشد.