سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فاریابی – عضو هیئت علمی – دانشگاه تبریز
حسین عباسی اسفنجانی – عضو هیئت علمی – دانشگاه پیام نور

چکیده:

فعالیت های خرید و تدارکات، بر اساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر از جمله فعالیت های پشتیبانی یک سازمان تولیدی بوده که در فرایند ایجاد ارزش و رسیدن به هدف سود در تعامل نزدیک با سایر فعالیت ها نقش اساسی ایفاء می کند . با عنایت به این موضوع، انجام فعالیت های اساسی مدیریتی در حوزه خرید و تدارکات از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگونه توانایی و مهارت هایی که مدیران خرید را در انجام فعالیت ها و ایفای نقش های مربوطه کمک نماید، نیز دارای اهمیت فراوان می باشد . در این راستا، مقاله حاضر با هدف تقویت و توسعه مهارت ها و توانایی ها مدیران خرید در منبع یابی مواد خام / اولیه و کالاها از تامین کنندگان خارجی می باشد . جهت رسیدن به هدف مقاله، ابتدا اهداف کلی مدیریت خرید خصوصاً خرید خارجی در سه دسته هزینه ها، مشخصات محصول و برنامه های زمانبندی مورد بررسی قرار گرفته است . سپس نویسندگان بر اساس تجربه و سوابق اجرایی چند ساله در صنعت و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه و نیز مطالعه متون مرتبط، مراحل و گام های اساسی در فرایند خرید از تامین کنندگان خارجی را شناسایی و در نهایت دستورالعملی جهت راهنمایی مدیران خرید جهت تعیین و انتخاب بهترین تامین کننده خارجی ارائه می نمایند .