سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهه اکبری – دانشجوی کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

بنگاه های کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان امروز هستند. ایجاد و حمایت از بنگاه های کو چک و متوسط یکی ازاولویتهای اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است.سازمان های جدید با تحولات و تهدیدهای گسترده رویرو هستند از این رو تضمین و تداوم حیات و بقای آنها در گرو یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات است.این امر به نوآوری ، خلق محصولات و بررسی روش های جدید بستگی دارد.در این مقاله سعی شده است پس از بررسی تعاریف و ویژگی های کسب و کارهای کوچک به اهمیت نقش مهارت های مدیریتی و نقش آن در نوآوری سازمان پرداخته شود