سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزین خسروی دانش –
نغمه عسگری –
آیاز عیسی زاده – گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز
جابر کریم پور –

چکیده:

داده کاوی فرآیند کشف خودکار مد لهای قابل فهم و جدید و الگوهایی از مقادیر بزرگ داده ها است.بیوانفورماتیک علم ذخیره سازی ؛ تجزیه و تحلیل و استفاده از اطلاعات داده های زیستی مانند توالی ها؛ مولکول ها؛ بیان ژن و مسیرها است. توسعه روش های داده کاوی داده جدید، نقش اساسی در درک این منابع در حال گسترش از داده های زیستی بازی می کند. به نظر می رسد روش های داده کاوی برای بیوانفورماتیک غنی از داده هامناسب است ؛ اما فاقد یک تئوری جامع از ارگان های زنده در سطح مولکولی می باشد. پایگاه داده های گسترده از اطلاعات بیولوژیکی ؛ چالش ها و فرصتهایی برای توسعه روش های داده کاوی جدید ایجاد می کند. هدف از اینمقاله معرفی مهارت های داده کاوی به عنوان وسیله خودکاری برای کاهش پیچیدگی داده ها در پایگاه داده های بیوانفورماتیک و کشف الگوهای مفید، معنی دار و روابط داده ها است. بخش های زیر یک مرور کلی از روش ها، فن آوری ها، و چالش های مرتبط با داده کاوی ارائه می دهد