مقاله مهارت های مطالعه ریاضی و مهمترین پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی دانشجویان در ریاضیات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۶۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مهارت های مطالعه ریاضی و مهمترین پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی دانشجویان در ریاضیات
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های مطالعه ریاضی
مقاله موفقیت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان فر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسی مهارت های مطالعه ریاضی در موفقیت تحصیلی دانشجویان در واحد های ریاضی، یک نمونه ۲۳۷ نفری از دانشجویان درس ریاضی عمومی ۲ رشته های علوم پایه دانشگاه شهید باهنر کرمان، به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه مهارتهای مطالعه ریاضی، حاوی ۳۷ سوال،متشکل از ۶ خرده آزمون بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. در ادامه ضریب همبستگی میان نمرات حاصل از پرسشنامه و هریک از خرده آزمونها با نمره ریاضی عمومی ۱ که در این پژوهش به عنوان ملاک موفقیت تحصیلی ریاضی دانشجویان در نظر گرفته شده بود، محاسبه گردید. اجرای رگرسیون چند متغیری (روش ورود) نشان داد که راهبرد های امتحان دادن، راهبرد های یادگیری و انگیزش به ترتیب می توانند به نحو بالایی موفقیت تحصیلی دانشجویان را در ریاضی پیش بینی کنند. همچنین در این پژوهش پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی بر اساس جنسیت مشخص شدند. نتایج نشان داد که در پسران، انگیزش، راهبرد های یادگیری و راهبردهای امتحان دادن و در دختران، راهبردهای امتحان دادن، راهبردهای یادگیری و راهبردهای یادداشت برداری از بهترین پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی در ریاضیات می باشند.