مقاله مهارت های اطلاع یابی در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی در بین رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مهارت های اطلاع یابی در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی در بین رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازیابی اطلاعات
مقاله پایگاه اطلاعات
مقاله انترنی و دستیاری
مقاله کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جنتی کیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مهارت های اطلاع یابی به مهارت های بازیابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، سازماندهی اطلاعات و تبادل اطلاعات تقسیم شده است. کسانی که این مهارت ها را کسب کرده باشند در جستجوی مستقل اطلاعات و انجام تحقیق توانمند خواهند شد. این پژوهش به منظور تعیین مهارت های اطلاع یابی در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی (Iranian national medical digital library یا INLM) در بین دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی بود که در سال ۱۳۸۹ انجام شد. از بین ۶۵۹ نفر از دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعداد ۲۴۸ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کمک جدول مورگان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه گردآوری گردید. روایی پرسش نامه با نظر متخصصان تعیین شد و پایایی آن با استفاده از Cronbach’s alpha، ۰٫۸۳ تعیین شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، تنها ۳٫۹ درصد از دستیاران، دوره آموزشی INLM را گذرانده اند و تنها ۱۶٫۲ درصد از آن ها در INLM ثبت نام کرده اند. بیشترین میزان آشنایی آن ها با پایگاه Up to Date بود (۳۸٫۳ درصد). بیشترین میزان استفاده آن ها نیز از همین پایگاه بود (۲۵٫۸ درصد). آن ها بیشتر از جستجوی پیشرفته استفاده می کردند (۴۸٫۴ درصد) و بیشتر از فیلدهای زبان و زمان برای محدود کردن جستجو استفاده می کردند. ۴۹٫۲ درصد از آن ها از عملکرهای منطقی استفاده می کردند. تنها ۱۳٫۳ درصد آن ها با امکانات پایگاه های اطلاعاتی برای مدیریت نتایج جستجو آشنا بودند و تنها ۵٫۵ درصد آن ها همیشه به ارزیابی صحت و دقت اطلاعات بازیابی شده می پرداختند.
نتیجه گیری: میزان آشنایی و استفاده دستیاران از پایگاه های اطلاعاتی بسیار کم بود. برگزاری کارگاه های سواد اطلاعاتی و کارگاه های استفاده از پایگاه های اطلاعاتی می تواند نقش مهمی در افزایش استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و کارهای پژوهشی آن ها داشته باشد.