سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ام البنین توپانم ساوی – جغرافیا برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

طراحی های حوادث و مشکلات بایستی بریک جریان مشورتی مشاوره ای که با دیگر عرصه های تصمیم گیری سیاستمداران و مناسب مانند سیستمهای عرضه یا بازار درصنعت گردشگری تصمیمهای مدنی اهداف اقتصادی منطقه ای وسیع و گسترده تکمیل می شود استوار گردد بنابراین هدف بایستی شامل برنامه های مفصل و روشنی براساس استراتژی فعال سازی ارتباطات و برنامه ریزی های آموزشی باشد که عناصر و عوامل فرایند طراحی مدیریت حوادث و بلایای جهانگردی و نتایج آن بایستی از عواملی مثل ارزیابی و خطرات احتمالی بررسی توانایی جامعه فعالیت های رسانه ها و کنترل کیفیت تقدم گرایی سیاست هشداردهنده انعطاف پذیری و تنگناهای جهانگردی شهری و غیره باشد این مقاله کوشش می کند پاسخی قابل فهم و مشخص به این پرسش بدهد که درچه شرایطی جهانگردی شهری می تواند نافع باشد توسعه یابد و درراه ارتقا اوضاع اقتصادی اجتماعی و ساختاری شهر به کار آید.