سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهری اذانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
الهه صابر – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مجتبی حاتمی – کارشناسی ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

تفاوت و نابرابری میان شهر و روستا تاثیرات فراوانی را در آینده سیستمهای شهری به جای می گذارد خالی شدن روستاها و افزایش مهاجرت ها به افزایش جمعیت در نقاط متمرکز منجر شده و شهرها را با کمبود مسکن و منابع آب و نیرو روبرو ساخته است در مقابل مشکلات و مسائل زندگی درروستاها براثر برنامه های مقطعی عمران شهری و منطقه ای که تاثیر بسیار مهمی را برروستاها گذاشته روز بروز روستانشینی در مقابل شهرنشینی عقب نشینی کرده است حضور مهاجران روستایی مانند سایر مهاجرت ها اتفاقی و تصادفی نبوده بلکه علل و انگیزه هایی موجب شده است تا این مهاجران در شهر ها ساکن شوند. تفاوت درآمد و تفاوت در شاخص های توسعه باعث مهاجرت خیلی عظیمی از روستائیان به شهرها می شود که تغییراتی را در سیستمهای شهری ایجاد می کند. هدف این پژوهش شناخت تغییرات و مشکلاتی استکه بواسطه این نابرابری ها در شهرها و روستاها بوجود می اید.