سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رجبی – دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
سعید رضایی –
سیدمحمد حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

درعلوم و مهندسی با معادلاتی انتگرالی روبرو می شویم که به معادلات انتگرالی فردهلم نوع اول نامیده میشود برای حل این معادلات نیازمند گسسته سازی هستیم برای حل اینگونه معادلات ازروشهای گالرکین و کوادراتور گاوس لاگور برای گسسته سازی استفاده میشود دستگاه حاصل از گسسته سازی بصورت یک دستگاه معادلات خطی با ماتریس ضرایب بدحالت است به همین دلیل به راحتی با استفاده از روشهای معمول نمی توان ان را حل کرد برای حل چنین معادلاتی ازروشهای منظم سازی استفاده میکنند یکی از روشهای منظم سازی روش منظم سازی تیخونوف است که درادامه به آن خواهیم پرداخت