سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرنوش ذوقی توتکابنی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
مهدی محرم پور –

چکیده:

کیفیت یکی از مفاهیم محوری درسنجش میزان مطلوبیت از فضاست و گذشته از اهمیت نظری به واسطه بحران کیفیت که درحا لحاضر بیشتر محیطهای شهری درایران با آن مواجه اند مبحث کیفیت از نظر عملی نیز به یکی ازپرسشهای جدی بدل گردیده است این درحالی است که فضاها و شهرهای کهن ما دارای مطلوبیت لازم برای استفاده کنندگان شان درزمان خود و مردمان امروزی می باشند یکی از این کیفیات مورد بحث مطلوبیت منظر و سیمای شهرهای گذشته مان می باشد که با گذشت زمان نیز هنوز برای مردمان امروزی دلنشین و خاطره انگیز میب اشد منظر شهری مقوله ای ازجنس کیفیت است که چیستی آن را علاوه برظهور درعناصر کالبدی آن سیما باید درمیان ادراکات انسان جستجو گردد دراین مقاله سعی برآن است که بعد از مروری برمفهوم کیفیت کیفیت زیباشناختی محله اسفنجان سمنان را با وجود دخالت های طراحی امروزین که درآن حادث گردیده ولی هنوز ارزشهای بصری شایانی را بعنوان یک بافت قدیمی دردل یک شهر کویری دارا می باشد مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده ازتکنیک swot نقاط قوت و ضعف این محله قدیمی را بیان نموده تا نقاط قوت آن دستمایه ای باشد برای طراحی امروزی