سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا خراشادیزاده – دانشگاه عالی دفاع ملی
علی اصغر بهنام نیا – دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده:

مدیریت راهبردی شامل چهار بعد تفکر راهبردی تدوین راهبرد، اجرای راهبرد، کنترل و نظارت و ارزشیابی راهبرد در سازمانهای پویا و پیچیده است و بروری شبکه های اجتماعی اعمال می شود که ارگانیسمی زنده الگوپذیر الگوشونده در حال تکامل یادگیرنده و انطباق پذیر است متغیرها و عوامل موثر در لایه های هرم قدرت متغیرهای ساده ، فازی و خاکستری هستند و آنها را بصورت A(a1(t),a2(t),a3(t),m نشان میدهیم