سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد شکرالهی گاوزن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
مهرداد احمدی کمرپشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

چکیده:

ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع عمدتا با استفاده از روشهای شبکه انجام گرفته که در آن توزیع های احتمال خرابی و تعمیر اجزا نمایی منفی با شدت خرابی و تعمیر مشخص می باشد ولی در شبکه های واقعی این مقادیر معمولا دقیق نبوده و خود نیز از یک توزیع احتمال پیروی می کنند منطق فازی یک روش معمول جهت درنظر گرفتن عدم قطعیت در پارامترهای مهندسی می باشد دراین مقاله با استفاده از منطق فازی عدم قطعیت ها در ارزیابی شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه توزیع لحاظ می شوند عوامل تاثیر گذار برنرخ خرابی خطوط و ترانسفورماتورهای توزیع و نیز عوامل موثر بر بار مصرفی به عنوان توابع عضویت درنظر گرفته می شوند و با انتخاب قوانین مناسب نرخخرابی و زمان تعمیر با لحاظ نمودن اثر این عدم قطعیت ها بدست می اید. روش مورد اشاره برروی شبکه RBTS-bus2 با استفاده ازنرم افزار MATLAB پیاده شده و شاخصهای قابلیت اطمینان سیستم بدست می آید.