سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسداله مهرآرا – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

چکیده:

فرآیند مدیریت شامل برنامه ریزی سازماندهی هدایتو کنترل است کارآمدی و اثربخشی مدیریت دربکارگیری مناسب تکنیکهای مختلف درمراحل فوق و دستیابی به اهداف سازمانی و درابعاد کشوری و حکومتی تلاش برای رسیدن به یک جامعه پایدارتر بوده که با طراحی برنامه های توسعه کوتاه و بلندمدت عینی تر می شود پیتر دراکر اعتبار بسیارزیادی برای اصطلاح خصوصی سازی که دراواخر دهه ۶۰ به تازگی درحال ترویج بود قائل است و درهمین زمینه عنوان می نماید که اجرای خدمات دولتی بایستی از سیاست های بخش عمومی دولتی مجزا می باشد زیرا دولت درتصمیم سازی خوب بوده اما دراجرای آن تصمیمات ضعیف عمل می نماید برازیل تال و ویر۲۰۰۷:۸۶ عدم توانایی کشورهای سرمایه داری برای به تعادل رساندن اقتصاد پس از بحران ۳۲-۱۹۲۹ اقتصاد جهان تجربه مناسبی برای اثبات نظریه کینز مبنی بردخالت دولت درمکانیزم بازار برای به تعادل رساندن بازار کار و کالا لازم است چون دولت با مداخله خود با اهرم هایی که دراختیار دارد تعادل را ایجاد نماید شاید درابتدا دولت تنها ارگان مناسبی بود که میتوانست برای رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی قدمهای موثری برداشت و توسعه اقتصادی کشور را امکان پذیرسازد.