مقاله منطقه خزر: عرصه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا از صفحه ۷۸ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: منطقه خزر: عرصه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای
مقاله موقعت استراتژیکی
مقاله ژئواکونومیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کامران حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی بهادر
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: متقی افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریای محصور در خشکی به دلیل اکوسیستم متنوع و منابع قابل توجه نفت و گاز و نیز موقعیت استراتژیکی و ژئواکونومیکی، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱ مورد توجه قدرت های بزرگ فرامنطقه ای خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا از یک طرف، و چین، ترکیه و اسرائیل از طرف دیگر، قرار گرفت. روسیه به عنوان وارث اصلی شوروی فروپاشیده و ایران که تا قبل از فروپاشی شوروی سابق، خود را تنها مالک این پهنه آبی مهم می دانستند هم با حساسیت ویژه منافع و اهداف خود را در حوزه خزر در شرایط نوین پی گرفته اند. این حضور و در واقع رقابت جدید در منطقه، معادلات پیچیده و متنوعی را در در عرصه روابط بین الملل رقم زده است که در این پژوهش بررسی شده اند.