سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاوه فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
حسن قلاوندی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
عبدالرزاق نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

مطالعه و بررسی های اقتصادی و اجتماعی نشان داده اند که توسعه همه جانبه و پایدار در اجتماعات برآیندی از ایجاد بسترهای امن، اصلاح و ارتقا زیرساختهای اساسی توسعه دانش و مهارتها و نهایتا استقرار شاخصهای اطمینان و امنیت در ابعاد گوناگون بویژه دربعد اقتصادی جوامع است لذا دراین راستا مولفه های امنیت و سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی دارای کارکردهای متقابل و چرخه ای بوده بطوریکه امنیت پایدار موجب جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و بهبود روند توسعه گردیده و افزایش نرخ سرمایه گذاریها نیز منجر به توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال کاهش نابرابریها افزایش درآمد و .. و تحکیم امنیت پایدار در جامعه می گردد. از آنجایی که یکی از رویکردهای کلان در توسعه اجتماعی اقتصادی توجه به آمایش سرزمین و بالتبع توزیع متوازن نهادهای توسعه ای درمناطق مختلف با توجه به توانمندی های بالقوه محلی است لذا در این مقاهل بدنبال پاسخ به این مساله هستیم که چگونه می توان ظرفیتهای تاسیس و توسعه محدوده منطقه تفریحی – فرهنگی اورامان بعنوان یک فرصت بالقوه سرزمینی را در احیای توانمندیها افزایش سرماه گذاری و توسعه سرواباد به کارگرفت؟این مقاله توصیفی برپایه مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع مربوط به اهداف کارکردها و ظرفیت های منطقه اورامان و مطالعه قابلیت ها و توانمندیها ی بالقوه شهرستان سروآباد نگاشته شده است.