سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی تیموری – دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
علی تایا – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

فعالیت های انسانی نامناسب مثل شخم یا چرای بیش از حد در مراتع استپی یا استفاده جهت رفع نیازهای سوختی از مهمترین عوامل بیابانزایی در کشور ما محسوب می شوند. در این تحقیق به منظور منشاء یابی رسوبات بادی دشت ریگ بشرویه از روش گام به گام استفاده شد. این کار طی دو مرحله جهت یابی و مکان یابی انجام می گیرد. در مرحله اول تکمیل پرسشنامه ها، بررسی بادهای محلی و بازدیدهای صحرایی انجام و سپس به مطالعات ژئومورفولوژی، مورفومتری و دانه بندی تشکیلات تپه های ماسه ای توسط عملیات میدانی و تصاویر ماهواره ای پرداخته شد. سرانجام با توجه به شواهد موجود و سایر مشاهدات مانند تقارن رسوبات و گراف فراوانی مشخص شد که منشا رسوبات از بیرون منطقه و از قسمت شمال شرقی و شمال غربی محدوده مورد نظر فعالیت می کنند.