سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان عیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
امیرحسین چرخابی – عضو هیئت علمی و دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عزیز ارشم – استادیار مرکزی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
نرجس جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی

چکیده:

بخش وسیعی از استان خوزستان را اراضی بیابانی و تپه های ماسه ای تشکیل میدهد شناسایی نقاط منشا این تپه ها به کنترل و جلوگیری از گسترش آنها کمک خواهد کرد منطقه مورد مطالعه دراین پژوهش شامل نواحی شمال و شمال غربی شهر بستان درغرب استان خوزستان است این ناحیه به عنوان یکی ا زنقاط بحرانی فرسایش بادی و یکی از نقاط شروع گردوغبارهای چندساله اخیر دراستان خوزستان شناخته شده است دراین تحقیق به منظور تعیین غلظت عناصر مختلف دررسوبات تپه های ماسه ای درمجموع از ۸ تپه ماسه ای منطقه نمونه برداری گردید و نمونه ها پس از آماده سازی مورد آنالیز شیمیایی قرارگرفتند همچنین از نقاط بالقوه منشا رسوبات تپه های ماسه ای از جمله بستر خشکه رودها اراضی کشاورزی رها شده و نیز سازندهای موجود درمنطقه شامل بختیاری ، میشان و آقاجاری نمونه برداری گردید دراین تحقیق غلظت عناصری که درمنشا یابی کاربرد بیشتری دارند برروی نمودارهای یک بعدی و دوبعدی آورده شده است ازجمله این عناصر می توان به Ca,Mg ، Al ، Fe ، Ce ، Sr ، Zr ی Rb اشاره کرد. نتایجآنالیز ها نشان دهنده شباهت زیاد غلظت عناصر مختلف دراین تپه های ماسه ای با یکدیگر است که احتمالا نشان دهنده یکسان بودن منشا آنها است.