سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کورش شیرانی – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات استان اصفهان
محمدرضا حاجی هاشمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی بیابانزدایی، دانشگاه تهران
حمید بابلی موخر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

گرد و غبار یکی از پدیدههای اقلیمی محسوب میشود که برروی مسائل بهداشتی و کشاورزی اثرات منفی بر جای می -گذارد. در پژوهش انجام شده ضمن منشأ یابی این پدیده، عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در تشدید آن در سالهای اخیر بررسی و به دوره های تکرار و حوضه تأثیرگذاری آن اشاره شده و اثرات این پدیده بروی سلامتی انسانها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شواهد و بررسیهای انجام گرفته حاکی از این است که پدیده گرد و غبار بصورت مستقیم و غیر مستقیم میتواند سلامتی انسانهای ساکن در مناطق تحت تأثیر را بطور جدی به خطر اندازد. سازمان ملل ۵ سال قبل بطور جدی هشدار داد که در جنوب غربی ایران فاجعه ای در مقیاس دریاچه آرال وجنگلهای آمازون که از بزرگترین فجایع زیست محیطی تاریخ است در حال وقوع است(تالاب هورالعظیم).در این گزارش آمده که ساختهای دست بشر ۹۰ درصد این تالاب را به بیابان و نمکزار تبدیل کرده است. آثار وپیامدهای این تالاب در منطقه و دو کشور ایران و عراق به خوبی آشکار شده است. بدون شک گرد و غبار سالهای اخیر در استان خوزستان خود یکی از پیامدهای نابودی این تالاب است . با توجه به استفاده مکرر سلاحای میکروبی، شیمیای توسط رژیم صدام واستفاده آمریکا از سلاحهای حاوی اورانیم ضعیف شده احتمال وجود چنین آلودگی های همراه با گردوغبار بسیار زیاد است.نتایج بررسیها روی نمونه های زیادی از گردوخاک موجود در شهر اهواز و خاکهای نزدیک مرز ایران وعراق این امر را تأیید میکند. در نهایت با توجه به منشأ و عوامل ایجاد و تشدید این پدیده، راهکارهای لازم جهت کنترل و کاهش اثرات آن پیشنهاد گردیده است