سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا فرشید – سازمان اتکا و فنون نوین اتکا،گروه علوم الیاف و سامانه های کامپوزیت ه
امید رستمی – سازمان اتکا و فنون نوین اتکا،گروه علوم الیاف و سامانه های کامپوزیت ه
سید حسین اولیاء زاده – سازمان اتکا و فنون نوین اتکا،گروه علوم الیاف و سامانه های کامپوزیت ه

چکیده:

امروزه محافظت در برابر مواد بیولوژیکی و شیمیایی CB از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارگرفته است لباسهای محافظ در برابر مواد بیولوژیکی و شیمیایی مصارف متنوعی از جمله کاربردهای خانگی صنعتی بیمارستانی و کشاورزی و نظامی دارند ایننوع لباسها معمولا به شکل ماسک تنفسی جلیقه دستکش، پوتین و یا مجموعه ای از این ها استفاده می شوند. لباس مورد استفاده متناسب با شرایط کاربرد و درنظر گرفتن پارامترهایی چون وزن، راحتی پوشش، میزان حفاظت و ثابت آن انتخاب می شود علاوه بر آن نوع چالشهایی که افراد مختلف با آنها مواجه می شوند نیز متفاوت است و به دلیل این تفاوت ها طیف وسیعی از مواد محافظ در برابر مواد شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارد دراین مقاله ابتدا خلاصه ای در مورد مواد شیمیایی وبیولوژیکی جنگی و اثرات آنها بیان میشود سپس خواص و ویژگیهای لباسهای نظامی ضد شیمیایی و ضد بیولوژیکی تهیه شده از چهار گروه مختلف مواد مورد بررسی قرار میگیرد.