سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر ناظمی – دکتری مدیریت فناوری
علی شماعی – دانشجوی دکتری آینده پژوهی
روح الله قدیری – دانشجوی دکتری آینده پژوهی

چکیده:

عموما چرخه عمرفناوری به وسیله منحنیs مدلسازی میشود برخلاف ظاهرساده این مدلسازی استفاده ازاین مدلدرشناسایی وضعیت چرخه عمرفناوری دشوار است اغلب روشهایی که درمدل سازی چرخه عمرفناوری به کارمیروند نمی توانند الزاماتی همچون دستیابی به سطح مشخصی ازدقت و کمی سازی را براورده سازند دراین پژوهش از هم واژگان به عنوان یکی ازتکنیکهای متن کاوی به منظور کشف حوزه های فناوری و چرخه عمر آنها استفاده شدهاست دراین مطالعه پتنت ها ازبانک پتنت های ایالات متحده به عنوان ورودی فرایند متن کاوی جمع آوری شدهاست سپس با استفاده ازروش خوشه بندی اصلی ترین حوزه های فناوری مربوط به سیستم های شناورهای بدون سرنشین زیرسطحی شناسایی شده اند همچنین اصلی ترین تغییرات فناورانه دراین سیستم ها پیش بینی شده اند افزون برآن چرخه عمر مربوط به هریک ازحوزه های فناوری با استفاده ازمدل منحنیs شناسایی شده اند.