سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز نارویی – کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

چکیده:

مناظرباستانی ـ طبیعی معرف آثار و خرابه های باستانی درزمینه محیط و منظر پیرامونشان می باشند که امروزه به عنوان یکی ازانگیزه های لازم برای جذب گردشگران فرهنگی محسوب می گردند منظر باستانی ـ طبیعی شهرسوخته سیستان نام سلسله تپه های بهم چسبیده و گسترده ای است که با مساحتی درحدود ۱۵۱ هکتار در۵۶ کیلومتری جاده زابل به زاهدان واقع شده است این شهر باستانی موجودیت خود را طی هزاره های چهارم و سوم پیش ازمیلاد مدیون رودخانه پرآب هیرمند ودلتای آن بوده است متاسفانه معرفی جنبه های ارزشمند این تمدن کهن درجنوب شرقی فلات ایران صورتنگرفته است هدف ازاین مطالعه حفاظت و طراحی محیطی منظر باستانی طبیعی شهرسوخت سیستان با توجه به ساختار سرزمین و تقویت پتانسیلهای موجود درآن بهعنوان منظر فرهنگی با ارزش درراستای گسترش گردشگری فرهنگی درمنطقه سیستان میباشد