مقاله مناطق صیادی و چرخه زیستی میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مناطق صیادی و چرخه زیستی میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در استان خوزستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GSI
مقاله خلیج فارس
مقاله خوزستان
مقاله خوریات
مقاله میگوی سفید
مقاله Metapenaeus affinis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفی خانی حاجت
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیداحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سواحل استان خوزستان به خاطر عمق کم، ورود آب شیرین به منطقه، کدروت زیاد و گل آلودگی آب دریا وجود خورهای فراوان و وسیع با آب دائمی از سایر قسمت های خلیج فارس متمایز می باشد. در این بررسی بیولوژی میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در استان خوزستان در دو منطقه از دریا (لیفه و بحرکان) و در خوریات ماهشهر مورد مطالعه قرار گرفت . در مجموع ۲۵۸۵۱ قطعه میگو شامل ۱۲۰۸۵ قطعه نر (۴۷ درصد) و ۱۳۷۶۶ قطعه ماده (۵۳ درصد) بررسی شدند. میگوهای ماده در لیفه دارای دامنه طولی ۱۷۲-۵۱ میلی متر در بحرکان ۱۷۷-۶۷ میلی متر و در خوریات ۱۶۳-۳۸ میلی متر و میگوهای نر در لیفه – بحرکان و خوریات به ترتیب دارای دامنه های طولی ۱۴۸-۶۴، ۱۴۴-۶۳، ۱۴۱-۵۳ میلی متر بودند. نزولGSI  در ماه های خرداد و مرداد بیانگر تخم ریزی میگوی سفید در اواسط بهار تا اواسط تابستان می باشد. میگوهای ماده در لیفه از گروه طولی ۱۰۵-۱۰۲ میلی متر و در بحرکان از گروه طولی ۱۳۷-۱۳۴ میلی متر میگوها به بلوغ رسیدند. چرخه زیستی میگوی سفید در آب های خوزستان مشتمل بر حضور میگوهای بالغ و درشت تر در دریا و میگوهای کوچک تر و نابالغ در خوریات است. میگوهای بزرگتر در اسفند ماه بتدریج از مناطق دوردست دریا به سواحل استان مهاجرت و با ماندگاری در سواحل و افزایش دما در خرداد تا مرداد تخم ریزی کرده و پس از آن به مناطق عمیق تر باز می گردند. میگوهای جوان تغذیه و رشد اولیه خود را در خورها گذرانده و تا اواخر پاییز در خوریات باقی می مانند و با کاهش دما به دریا مهاجرت می کنند.