مقاله مناسبات سیاسی غوریان با سلطان محمد خوارزمشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۸۶ در مسکویه از صفحه ۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مناسبات سیاسی غوریان با سلطان محمد خوارزمشاه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غوریان
مقاله خوارزمشاهیان
مقاله سلطان محمد
مقاله جنگ
مقاله سلطان غیاث الدین غوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غوریان یکی از حکومت های بزرگ و قدرتمند در همسایگی خوارزمشاهیان بودند. سلاطین غور موفق شدند سرزمین خود را گسترش داده و از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی به صورت یک قدرت در منطقه حاضر شوند، طوری که خلیفه عباسی الناصرلدین الله، از آنان برای رسیدن به اهداف خود در برابر دشمنانش، به خصوص سلطان محمد خوارزمشاه استفاده می کرد. اما پس از مرگ سلاطین بزرگ غور، از جمله سلطان غیاث الدین و سلطان شهاب الدین و اختلاف در بین این خاندان، توسط سلطان محمد خوارزمشاه نابود شدند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و بکارگیری از منابع و مآخذ معتبر دوران مورد بحث به بررسی وضعیت غوریان، دلایل ضعف و سرانجام شکست آنان در برابر سلطان محمد خوارزمشاه، پرداخته شود.