سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا اقبالی – رییس گروه مکانیک خاک و منابع قره دفتر فنی سازمان آب و برق خوزستان
محمد جهانشاهی – مدیر دفتر آب و خاک دفتر فنی سازمان آب برق خوزستان
فرید مقدم – مدیر امور نظارت و رسیدگی دفتر فنی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

بسیاری ا زمناطق جنوبی دشت خوزستان بافقرشدید منابع خاک ریزدانه جهت خاک ریزها مواجه م یباشند دراین مقاله محدودیت منابع و مشکلات مرتبط با تهیه خاک مناسب برای خاک ریزی قطعات سوم و چهارم کانال انتقال دشت آزادگان بررسی و ارایه شده است تجربه های بدست آمده ازین پروژه نشان میدهد که خاکهای CL درطبقه بندی یونیفاید مهمترین منابع خاک ریزی منطقه به شمار می آیند و استفاده از آنها برای خاک ریزی منوط به اصلاح و بهسازی شرایط فیزیکی و مکانیکی آنها می باشد همچنین با توجه به مشخصه های موجود خاک منابع قرضه داری PI و درصد گچ بالا می بادش راهکارهای عملی جهت اصلاح آنها ارایه شده است موارد مطرح شده درمقاله بردشواری روند تامین خاک مناسب دراین منطقه تاکید دارد و پی شبینی می نمایند این مساله یکی از محدودیت های اصلی توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی دراین مناطق دراینده نزدیک باشد درهمین زمینه راهکارهای به منظور حل مشکل ارایه شده است.