سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خدیجه مهدوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
جلال محمودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مرضیه خواجوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع در این دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مهدی سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد و مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

واقعیت امر آن است که ما امروز در مقطعی از تاریخ و در مرحله از توسعه و نیز در موقعیت جغرافیایی حساسیت قرار گرفته‌ایم و تحت هر شرایطی پرداختن به مقوله توسعه پایدار را باید به طورجدی مورد توجه قرار دهیم تحقق این امر زمانی ممکن است که بتوانی منابع طبیعی خود را حفظ کرده و آن‌ها را به نحوی مطلوب بهره برداری کنیم. در نتیجه توسعه پایداری دو هدف اساسی را مدنظر قرار می‌دهد :۱-تأمین نیازهای اساس مردم ۲-پایداری و حفاظت از منابع طبیعی. منابع طبیعی هر جامعه ثروت آن جامعه است که فقط به نسل حاضر تعلق ندارد بلکه میراثی است که باید برای آیندگان باقی بماند . اگر بخواهیم در آینده جامعه با طراوتی داشته باشیم در جهت حفظ، احیا و توسعه پایدار این منابع بیش از پیش بکوشیم کاری نکنید که فرزندانمان بر سر سفره های خالی بنشینند و به جای دعا اجداد شان را نفرین کنند . لذا در این مقاله سعی شده است که به توصیف تعاریف منابع طبیعی، مفهوم توسعه پایدار به طور عام و به خصوص در بخش منابع طبیعی توجه می‌گردد. بعلاوه مفاد این علل پیدایش و اهداف توسعه پایدار نیز مورد بحث قرار می‌گیرد .