سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس جندقیان –

چکیده:

امنیت بخشی همواره مستلزم شناخت عوامل سلب امنیت از اجتماعات است . جوامع امروزه در معرض تنوع تهدیدات می باشند . تنوع تهدیدات می تواند به دلیل تنوع عوامل ایجاد تهدید باشد . مناطق مرزی به دلایلی چند در معرض آسیب های امنیتی بیشتری نسبت به سایر مناطق هستند . وضعیت کشور همسایه به عنوان منبع تهدید می تواند تاثیر مستقیم بر وجود امنیت و یا عدم وجود امنیت و همچنین بر تنوع تهدیدات داشته باشد . مخصوصا آن که به دلایلی مرزهای سیاسی حائل بین دو کشور از کارکردهای مرزی خود فاصله داشته باشند . نواحی جنوب شرقی کشور و مشخصا مناطق همجوار با مرز پاکستان که مورد بررسی این مقاله می باشد ، از چنین وضعیتی در قرارگیری موقعیت مکانی برخوردار هستند . در این مقاله ابتدا نگاهی به ماهیت شهر مرزی می اندازیم و سپس به توصیف منطقه مرزی مورد نظر پرداخته و با بررسی مهمترین تهدیدات نشات گرفته از آن سوی مرز ، تاثیرات ضد امنیتی آن را برشماری می کنیم .