سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

یوسف طالبی – کارشناس ارشد حسابداری. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انز

چکیده:

تغییرات بنیادی محیط اقتصادی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیتی چشم گیر جهت اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی و مالی ضرورت بسیاری یابد . از آنجا که یکی از ارکان حسابداری ، گزارشگری درزمینه های مختلف فعالیت های تجاری سازمان ها برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی می باشد ، ولی هنوز در برخی از موارد کمبود یا نبود برخی از اطلاعات و گزارشات ضروری برای اخذ تصمیم های بهینهملاحظه می شود . یکی از این گزارشات که نیاز مبرمی به آن احساس شده ولی در کانون توجهات نبوده اطلاعات مربوط به مهمترین عامل سرمایه گذاری در واحدهای اقتصادی یعنی نیروی انسانی است . از این رو برای مطالعه بیشتر این معضل، مقاله حاضر به بررسی موانع پیاده سازی و اجرای حسابداری منابع انسانی و تأثیر احتمالی بکارگیری این سیستم در فرآیند تصمیم گیری مدیران واحدهای تجاری در ایران از دیدگاه مجامع حرفه ای حسابداری می پردازد