سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پوریا عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
ناصر زمانی میاندشتی – استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

اطلاعات، درونداد مورد نیاز در همه مراحل تصمیم گیری می باشد. مطالعات اخیر در مورد منابع اطلاعات کشاورزان به تأیید افزایش چندگانه بودن منابع اطلاعاتی قابل دسترس برای کشاورزان پرداخته است. هدف این پژوهش مشخص نمودن دو تغییر اصلی طی دو سال اخیر در روش های کشاورزی و تعیین منابع اطلاعات تغییر در بین کشاورزان همکار طرح های تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی استان های فارس و خراسان شمالی بود. حجم نمونه، ۷۱ نفر از کشاورزان همکار طرح ها بودند که از مصاحبه عمیق برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مهمترین تغییراتی که کشاورزان در استان فارس صورت داده بودند، بکارگیری ماشین های جدید کشاورزی و در استان خراسان شمالی تغییر نوع کشت بود. همچنین در هر دو استان، مرکز خدمات کشاورزی، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سایر کشاورزان به ترتیب به عنوان مهم ترین منابع اطلاعات تغییر کشاورزان همکار بودند