سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی، وا
زهره موسوی نسب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

آب مهمترین نیاز انسان برای زیستن است و حفظ کیفیت آن بسیارحائز اهمیت است. بهره گیری نا مناسب از آب زیر زمینی ممکن است موجب آلوده شدن ودر نتیجه زبان بخش بودن آن شود که بسیار خطرناک خواهد بود. بنابراین توجه به آلودگی آبهای زیرزمینی یکی از مسائل مهم زیست محیطی است . آلاینده ها از منابع مختلفی آب را تحت تاثیر قرار می دهند. جریان آبهای زیر زمینی درزیر لایه ها منجر به انتشار آلودگی شده و بدین ترتیب آلودگی می تواند به چاههای آب وارد و سلامت انسان را مورد تهدید قرار دهد. آگاهی از چگونگی حرکت آلاینده ها ی گوناگون، رفتار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آنها در محیط های مختلف به منظور پاکسازی وخنثی سازی آنها در اکوسیستم های گوناگون وبه حداقل رساندن مضرات ناشی از آلودگی محیط های زیست وابهای زیر زمینی وسطحی اجتناب ناپذیر است. در این مقاله ضمن معرفی شاخص های تعیین کیفیت آب، انواع منابع آلوده کننده آب های زیر زمینی در ایران شامل منابع طبیعی و انسان زاد، راه های جلوگیری از آلودگی و پایش آن بررسی شده است.