سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزاد ویسی – عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد کهریزی – مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نسیم امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

استخرهای شنا از جمله ساختمان های با مصرف انرژی بالا می باشند انرژی در یک استخر شنا بواسطه عوامل مختلفی مصرف میگردد مهمترین عوامل مصرف کننده انرژی تلفات گرمایی جداره ای تبخیر سطحی آب استخر و تهویه هوا می باشد برای انجام هرگونه اقدامی درجهت کاهش مصرف انرژِ دراستخرهای شنای موجود ابتدا باید وضعیت مصرف انرژِیدراستخر از نظر سهم هرکدام از عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد دراین مقاله یک استخر شنای واقعی با استفاده از اندازه گیری های تجربی مورد بررسی و ممیزی انرژی قرارگرفته است تحلیل مصرف انرژی دراستخر با استفاده از نرم افزار انجام شدها ست نتایج حاصل از تحلیل نشان میدهد که درحدود ۶۱ درصد مصرف انرژی استخر مربوط به تبخیر سطحی است درنهایت راهکارهای قابل انجام دراستخر موجود از نظر دستیابی به کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت و با ارزیابی اقتصادی و روش محاسبه بازگشت سرمایه هراقدام اولویت انجام اقدامات قابل اجرا درجهت کاهش مصرف انرژی تعیین گردیده است.