سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی سعادت طرقی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، شرکت آب و فاضلاب روستایی خرا
علی متدین – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
مجید جعفری – کارشناسی مهندسی برق- مخابرات، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
سیدمحمدحسن زوار – کارشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

هدف اصلی کار حاضر مدیریت و ممیزی انرژی یک از ایستگاه های پمپاژ بین راهی می باشد (پروژه گرماب شهرستان فیروزه). با توجه به اینکه صنعت آب و فاضلاب یکی از مهمترین مصرف کننده هایبرق در بین صنایع می باشند، لزوم روش هایی برای کاهش مصرف انرژی بسیار پر اهمیت می گردد. یکی از مصرف کننده های عمده در صنعت آب و فاضلاب، پمپ ها می باشند. در صورت عدم انتخاباولیه صحیح و یا تغییر شرایط بهره برداری و یا حتی گذشت زمان، راندمان پمپ و سیستم کاهش می یابد. پمپ مربوط به ایستگاه پمپاژ بین راهی پروژه که یک پمپ سانتریفوژ پر مصرف بودWKL) مورد بازبینی قرار گرفت و با یک پمپ شناور چاهکی جایگزین گردید. همچنین با نصب سیستم اتوماسیون بیسیم، مشکل سر ریز مخزن به طور کامل برطرف گردید. برآورد اقتصادی و ممیزی انرژیپروژه مذکور انجام گرفت و در پایان نتایج حاصل با نتایج حاصل از تحلیل قبوض مصرفی مقایسه گردیده است